Chomutov pomáhá Ukrajině / Хомутов допомагає Україні

Щоб отримати інформацію українською мовою, натисніть на прапор.

Na tomto webu přinášíme souhrn nejdůležitějších informací, které se týkají ubytování uprchlíků z Ukrajiny v Chomutově a možností pomoci okupované zemi. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě komunikace s centrálními orgány a s Ústeckým krajem. Stránky provozuje město Chomutov.

Základní informace

Po příjezdu nově příchozích ukrajinských občanů do Ústeckého kraje probíhá vyřízení dokladů (vízum, přihlášení pobytu u Cizinecké policie, zdravotní pojištění) VÝHRADNĚ v Krajském asistenčním centru, Hoření 3083/13, Ústí nad Labem, tel. +420 974 444 444 / kacpu@ulk.izscr.cz. Kdo nemá zajištěno ubytování v Chomutově přes rodinu, příbuzné apod., může využít nabídky Krajského asistenčního centra na ubytování v Ústeckém kraji.

K vyřízení dokladů je nutno předložit doklad totožnosti (uznává se i rodný list), fotografii a žádost o speciální vízum (obdrží v centru). Vízum má platnost 1 rok, v případě opuštění EU pozbývá platnost.

Není nutné, aby děti do 15 let navštívily centrum s rodiči, avšak rodič musí mít na místě s sebou doklad dítěte a jeho fotku (lze vyfotit na mobil a vytisknout v automatu na průkazové fotografie, které jsou umístěny např. v obchodních centrech).

Poté je možno se registrovat na Úřadu práce v místě pobytu a žádat o humanitární dávku. Pokud má občan Ukrajiny zájem o práci, musí se dostavit na Úřad práce na Oddělení zprostředkování zaměstnání. 

Koordinátorkou pomoci v Chomutově je Mgr. Jana Hronová
Poskytne vám informace o ubytování, humanitární pomoci atd.
j.hronova@chomutov.cz / +420 607 055 523

Poradna pro integraci, z. ú.

Bc. Lenka Nagyová, tel. +420 732 827 155

Doporučujeme se v případě potřeby domlouvat s pracovnicí poradny telefonicky.

Přicestoval jsem nově do ČR, mám tady zázemí (rodina, známí, ubytování a strava zajištěná dobrovolníky a neziskovými organizacemi), jak dále postupovat?

 

REGISTRACE
Na území ČR můžete po dobu 90 dnů pobývat v rámci bezvízového styku. Pokud jste ubytovaní v soukromí, je nutné zaregistrovat se na Policii ČR.

ŽÁDOST O VÍZUM
Zároveň je možné si požádat o speciální druh dlouhodobého víza, které se vyřizuje v Krajských asistenčních centrech pomoci uprchlíkům (v Ústeckém kraji KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM, Hoření 3083/13, Ústí nad Labem). V návaznosti na to si lze najít práci a na Úřadu práce si vyřídit povolení k zaměstnání. K žádosti se dokládá: vyplněný tiskopis, který je dostupný zde, cestovní pas, fotografie ve formátu 45 x 35 mm.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Je nutné mít zajištěno vlastní zdravotní pojištění. Pojištění lze automaticky získat na základě speciálního dlouhodobého víza. Více informací týkajících se zdravotního pojištění a poskytování zdravotních služeb naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Přicestoval jsem nově do ČR a nemám tady žádné zázemí, nemám se kde ubytovat a potřebuji asistenci. Co mám dělat?


HUMANITÁRNÍ STŘEDISKA

Kontaktujte infolinku na čísle +420 974 801 802 / e-mailu: ukrajina@mvcr.cz, nebo se přímo dostavte do Registračního humanitárního střediska Vyšní Lhoty. Také je možné se obrátit o podporu na Integrační centra nebo na nestátní neziskové organizace.

V Ústeckém kraji vyřizuje příchod nových občanů Krajské asistenčním centrum, Hoření 3083/13, Ústí nad Labem, tel. +420 974 444 444.

Důležité upozornění

Pokud jste sami na vlastní pěst ubytovali kohokoliv, kdo z Ukrajiny uprchl před válkou, nezapomeňte na jeho registrační povinnost. Všichni příchozí (pakliže tak doposud neučinili) se musí registrovat na regionálním pracovišti MV ČR, kde si mohou také zažádat o víza.

Ve věci sbírek či vyzvedávání uprchlíků prosím postupujme koordinovaně. Pokud chcete pomáhat, obraťte se na již fungující neziskovou organizaci, Diecézní charitu Chomutov či jiné. Tyto instituce mají v postižených oblastech kontakty a pomoc dokážou směřovat cíleně, navíc vědí, jak postupovat při evakuaci lidí z válečné oblasti.

Nejezděte sami na vlastní pěst na hranice, místní sklady mají dostatek zásob. Neorganizujte sbírky, pokud nemáte jistotu, kam na Ukrajině pomoc půjde a kdo si je na místě přebere.

Myslete také na to, že materiální pomoc bude potřeba i ve městě. O příchozí uprchlíky se bude nutné postarat, a to včetně jídla, oblečení apod.