Co musí udělat každá osoba přijíždějící z Ukrajiny

Щоб отримати інформацію українською мовою, натисніть на прапор.

Vyřízení dokladů a ubytování

Po příjezdu nově příchozích ukrajinských občanů do Ústeckého kraje probíhá vyřízení dokladů (vízum, přihlášení pobytu u Cizinecké policie, zdravotní pojištění) VÝHRADNĚ v Krajském asistenčním centru, Hoření 3083/13, Ústí nad Labem, tel. +420 974 444 444 / kacpu@ulk.izscr.cz. Kdo nemá zajištěno ubytování v Chomutově přes rodinu, příbuzné apod., může využít nabídky Krajského asistenčního centra na ubytování v Ústeckém kraji.

K vyřízení dokladů je nutno předložit doklad totožnosti (uznává se i rodný list), fotografii a žádost o speciální vízum (obdrží v centru). Vízum má platnost 1 rok, v případě opuštění EU pozbývá platnost. 

Není nutné, aby děti do 15 let navštívily centrum s rodiči, avšak rodič musí mít na místě s sebou doklad dítěte a jeho fotku (lze vyfotit na mobil a vytisknout v automatu na průkazové fotografie, které jsou umístěny např. v obchodních centrech).

Humanitární dávka a práce

Poté je možno se registrovat na Úřadu práce v místě pobytu a žádat o humanitární dávku. Pokud má občan Ukrajiny zájem o práci, musí se dostavit na Úřad práce na Oddělení zprostředkování zaměstnání.

 

 • Pro žádost o humanitární dávku na Úřadě práce (v Chomutově budova C, Oddělení hmotné nouze) týkající se dítěte do 18 let není nutná jeho osobní návštěva, rodič musí přinést doklad dítěte. Humanitární dávka je vyplácena ve výši 5 tis. Kč na osobu včetně dětí. Lze žádat jednou měsíčně a pro včasnou výplatu této dávky je potřeba si zřídit účet u české banky.
 • Při zájmu o práci se musí zájemci dostavit na Úřad práce na Oddělení zprostředkování zaměstnání (v Chomutově do budovy B k paní M. Vránové, která je odešle do příslušné kanceláře). Adresa: Úřad práce, Kontaktní pracoviště Chomutov, Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov 3. Kontaktní osoba M. Vránová tel. +420 950 118 423 / miroslava.vranova@uradprace.cz.

Zdravotní péče

 • Zdravotní péče pro dospělé v případě nutnosti: MUDr. Šlosar, Husova 4691, Chomutov, tel. +420 725 955 108.
 • Zdravotní péče pro děti v případě, že nelze sehnat pediatra: lze kontaktovat pediatry ze seznamu.
 1. MUDr. Faja Zbyšek, s.r.o., Dvořákova 1559, Jirkov, tel. +420 607 413 049
 2. MUDr. Palkosková Sylvie, Dvořákova 1398, Jirkov, tel. +420 474 681 996
 3. MUDr. Stanková Jitka, Dvořákova 1559, Jirkov, tel. +420 474 659 542, klapka 205
 4. MUDr. Svobodová Miroslava, Dvořákova 1398, Jirkov, tel. +420 474 681 061
 5. MUDr. Vaclíková Hana, Dvořákova 1559, Jirkov, tel. +420 474 659 542, klapka 208
 6. MUDr. Dvořáková Pastorová Marie, Písečná 5556, Chomutov, tel. +420 474 650 641
 7. MUDr. Reindlová Helena, Písečná 5285, Chomutov, tel. +420 474 650 639
 8. MUDr. Řáha Martin, Březenecká 4804, Chomutov, tel. +420 474 655 707
 9. MUDr. Řezníčková Jana, Březenecká 4804, Chomutov, tel. +420 474 656 617
 10. MUDr. Valeš Jiří, Václavská 4185, Chomutov, tel. +420 474 628 123, č. 3
 11. MUDr. Janů Macháčková Alena, Kochova 1185, Chomutov, tel. +420 603 845 392
 12. MUDr. Richtrová Jana, Edisonova 5397, Chomutov, tel. +420 771 210 209
 13. MUDr. Traibergová Alina, Kochova 1185, Chomutov, tel. +420 474 447 264
 14. Ambulance Dětského oddělení Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, tel. +420 474 447 831

Změny

Jakmile občan Ukrajiny se zvláštním vízem pro uprchlíky změní adresu a podobně, je nutné vyplnit změnový formulář a odeslat poštou na Odbor azylové a migrační politiky, Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, potom dojde ke změně v systému Ministerstva vnitra.