Školství

Щоб отримати інформацію українською мовою, натисніть на прапор.

Pokud zde bude osoba pobývat více než 90 dní a poté, co je situace dítěte, resp. jeho zákonných zástupců, dostatečně vyřešena po stránce trvalejšího místa pobytu, materiálního zabezpečení, finančního zabezpečení atd.:

Na děti se od 5 let vztahuje povinné předškolní vzdělávání – děti musejí být přihlášeny do mateřské školy ke vzdělávání v posledním předškolním roce

Na děti se od 6 let vztahuje povinná školní docházka – děti musejí být přihlášeny na základní školu ke vzdělávání.

Aby se děti, které přišly z Ukrajiny, mohly dále vzdělávat, jsou pro ně připravena místa v chomutovských školách. Školy disponují prozatím dostatečným množstvím míst pro přijetí ukrajinských žáků.

  • Pokud chtějí rodiče přihlásit dítě do mateřské školy, musí navštívit ředitelství Mateřské školy v Jiráskově ul. 4335, Chomutov, tel. +420 474 621 120.
  • Pokud chtějí rodiče přihlásit dítě do základní školy, musí navštívit nejbližší základní školu dle místa pobytu.
  • Pokud chtějí rodiče přihlásit dítě do mateřské školy či základní školy speciální (pro děti s mentálním handicapem), musí rodiče navštívit: Základní školu speciální a Mateřskou školu, Palachova 4881, Chomutov, tel. +420 474 686 078 nebo Základní školu a Mateřskou školu, 17. listopadu 4728, Chomutov, tel. +420 474 656 598

    Informace, které potřebujete vědět pro přijetí žáků k předškolnímu a školnímu vzdělávání naleznete v českém i ukrajinském jazyce zde: www.chomutov-mesto.cz

    Kompletní informace k základnímu školství pak naleznete na www.edu.cz/ukrajina